دایره طلایی اهواز

کشتی

عکس تیم ملی کشتی آزاد ایران قبل از اعزام به مسابقات جهانی استانبول2011

 

 


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري1


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري2


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري3


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري4


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري5


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري6


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري7


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري8


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري9


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري10


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري11


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري12


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري13


تيم ملي كشتي آزاد پيش از حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه گزارش تصويري14
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۰ساعت 18:42  توسط ارباب  |